FOTO: ERVIN ŠILIĆ, NOVENA D.O.O.
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ općine Tisno uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Tisno. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ općine Tisno, Istočna Gomilica 1a, 22240 Tisno
         - elektroničkom poštom: info@tz-tisno.hr
         - donijeti osobno u ured TZ općine Tisno, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00h

Službenik za informiranje: Matija Markov

Tel: +385 22 438 604

Fax: +385 22 438 603

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Interni akti

Statut TZO Tisno

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Izvješća

2021.

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.10.2021. sa izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021.

2020.

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2020.

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-15.10.2020. sa izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020.

Izvješće o radu direktora ureda za 2020.

2019.

Financijsko izvješće sa izvršenjem plana za 2019. godinu

2018.

Financijsko izvješće sa izvršenjem plana za 2018. godinu

Izvješće Nadzornog odbora za 2018.

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.godinu

Godisnje izvjesce CSV format 2018.

2017.

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZO Tisno za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Izvješće Nadzornog odbora za 2017.

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2017.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2017.

Program rada

2022.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2022.

2021.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2021.

2020.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2020.

2019.

Program rada TZO Tisno za 2019. godinu

Financijski plan TZO Tisno za 2019. godinu

2018.

Program rada sa financijskim planom TZO Tisno za 2018. godinu

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu

2017.

Program rada TZO Tisno za 2017. godinu

Financijski plan TZO Tisno za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

Ostali dokumenti

2018.

Zapisnik izborne sjednice Skupštine TZO Tisno 2018.-2020.

Tablica udjela izborna Skupština TZO Tisno