Obavijest o obvezi uplate turističke članarine TZ i prijavi podataka o uplati

Poštovani iznajmljivači,

temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja (suma obrasca EP, evidencija prometa, za kalendarsku godinu)

Stopa za obračun i plaćanje iznosi - na osnovicu.

Obveznici plaćanja turističke članarine podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu OBRAZAC TZ / do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Obračun turističke članarine:

Ukupan prihod x stopa

Članarina Turističkoj zajednici općine Tisno uplaćuje se na račun broj: 

Popunjavanje uplatnice:

PRIMATELJ: Turistička članarina općine Tisno
OPIS PLAĆANJA: Turistička članarina za 2018. godinu 
MODEL: 67 
POZIV NA BROJ: OIB 
ŽIRO RAČUN:

Obrazac TZ i i obrazac EP možete predignuti u uredu turističke zajednice.

Za sva dodatna pitanja i informacije na raspolaganju vam stoji turistički ured telefon: 

Turistička zajednica općine Tisno
Turistički ured