Besplatni WiFi spotovi:

  • Caffe bar Crni; Velika Rudina
  • Caffe bar Kole; Velika Rudina
  • Caffe bar Kasiopeja; Uska ulica 6

Caffe bar & internet

  • Caffe bar Silver; Šibenska 1