Na području Općine Tisno provodi se razdvajanje i selektivno prikupljanje otpada. Na javnim površinama su postavljeni tzv. "zeleni otoci" , posebni polupodzemni kontejneri za prikupljanje komunalnog i oporabivog materijala.

Svim kućanstvima podijeljene su plastične posude (kante) u žutoj boji u kojima  se prikuplja isključivo otpad za reciklažu, koji se nakon razvrstavanja isporučuje na daljnju obradu.

Molimo da komunalni otpad/smeće odlažete samo u za to predviđene kante (kontejnere) dan ranije nakon 22,00 sata ili na dan odvoza smeća prije 07,00 sati ujutro kako se ne bi nepotrebno gomilao i ostajao otpad pokraj kanti i time onečišćavale javne površine kao i stvarao neugodan miris na mjestima za odlaganje.

Ukoliko Vam nedostaju kante za odlaganje smeća možete ih kod nas zatražiti i kupiti. Predlažemo da kartonske kutije razdvojite, složite u bale i odložite na mjesto u predviđeno vrijeme gdje će ih djelatnici komunalnog pogona nesmetano pokupiti četvrtkom u Tisnome, petkom u Jezerima (kada se odvozi otpad za reciklažu iz žutih kanti).

Mali kamion će odvoziti otpad utorkom i subotom., a veliki kamion će odvoziti kako slijedi: .

  • TISNO – utorak, četvrtak, subota;
  • JEZERA – utorak, četvrtak, subota;
  • BETINA – utorak, četvrtak, subota;
  • DUBRAVA KOD TISNA, DAZLINA I IVINJ – utorak i subota;
  • PROSIKA – utorak i subota.

Više informacija na stranicama komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. http://www.jezinac.hr