FOTO: TZ TISNO
Raspored dizanja mosta

Važno za vozače: 

Kopno (Tisno) i otok Murter povezuje podizni most, koji regulira dinamiku morskog i cestovnog prometa.

Raspored dizanja mosta: 

15.06.- 15.09. - svaki dan 17:00 – 17:30