Foto: Dreamdivision
31.03.2022.

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice općine Tisno

Temeljem članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Tisno na svojoj 4. sjednici dana 30.03.2022. godine raspisuje:
NATJEČAJ za izbor DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TISNO
( na određeno puno radno vrijeme, na 4 godine)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) te uvjete propisane
Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22),
kako slijedi:

  1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona.
Kandidat za direktora/direktoricu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu s metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada - link https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodologija_TZ.pdf


Direktor/ica imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.