Nacionalni park Krka proglašen je 1985. godine i sedmi je nacionalni park Hrvatske. Smješten je na području Šibensko-kninske županije, a obuhvaća površin od 109 km2 uz tok rijeke Krke: 2 km nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole.

  • manojlovacki-slap
  • otok-visovac
  • roski-slap-ogrlice
  • roski-slap
  • skradinski-buk-slap
  • skradinski-buk

Na području NP Krka utvrđeno je 860 vrsta i podvrsta biljaka, među kojima je više ilirsko-jadranskih endema. Područje obiluje tragovima drevne naseljenosti te brojnim povijesnim i kulturnim spomenicima. Poseban značaj ovom parku daju franjevački samostan na otoku Visovcu i manastir Krka.
Klima uz Krku se mijenja od ušća k izvoru. U donjem toku je mediteranska, u srednjem submediteranska, a prema izvoru kontinentalna. Krka izvire iz planine Dinare na istočnom rubu kninskog polja ispod 20 metara visokog slapa visokog slapa - Topoljski slap ili Veliki buk. Teče ravnim kninskim poljem, kistanjsko - drniškom zaravni, probija se slikovitim kanjonom s veličanstvenim sedrenim barijerama preko kojih huče nepresušni slapovi, utječu u Prukljansko jezero nedaleko Skradina, a kod Šibenika se ulijeva u Šibenski kanal i otječe u more.

Više o Nacionalnom parku Krka pročitajte na web stranici www.npkrka.hr