20 godina nakon uvrštenja prvih hrvatskih područja na popis Ramsarske konvencije, Park prirode ''Vransko jezero'' proglašeno je petim Hrvatskim vlažnim područjem od međunarodne važnosti.

  • ornitoloski-rezervat
  • vransko-jezero-a
  • vransko-jezero-karta
  • vransko-jezero-odmoriste
  • vransko-jezero-panorama
  • vransko-jezero-ptice

Zadovoljavajući 6 od ukupno 9 kriterija ovog najstarijeg međunarodnog sporazuma sklopljenog isključivo radi zaštite ekosustava, od 2. veljače 2013. godine i Park prirode "Vransko jezero" nalazi se na popisu svjetski važnih močvara, kao najveće prirodno, boćato, stalno vodeno tijelo u Hrvatskoj, od iznimne važnosti za brojne ugrožene i u Europi rijetke vrste ptica. Predstavljajući središte biološke raznolikosti šireg područja regije, ovo, uz Deltu Neretve najveće močvarno područje istočne obale Jadranskog mora, svoju međunarodnu važnost zahvaljuje specifičnom geografskom i klimatskom položaju koji podržava važna i rijetka staništa, muljevite obale, poplavne livade i nepregledne tršćake, kao i najveću površinu otvorene vode, važno stanište za zimovanje ptica.

Vrijednost tek malenog ostatka nekad ogromnog prostranstva Vranskog blata - poplavnog područja obraslog visokom trskom, prepoznata je još 1983. godine kada je sjeverozapadni dio proglašen Ornitološkim rezervatom, a cijelo Vransko jezero proglašeno Europski važnim područjem za ptice. Svoj dom, tijekom barem jednog dijela životnog ciklusa, na Vranskom je jezeru pronašlo 60% ukupne faune ptica Hrvatske, njih 255 različitih vrsta. U bogatstvu biološke raznolikosti, koja u Hrvatskoj još uvijek ukazuje na očuvanost i kvalitetu prirodnog okoliša, kriju se i podaci o njihovoj sve većoj ugroženosti, čak 136 vrsta ptica ugroženo je na globalnoj, europskoj ili nacionalnoj razini, dok je za pojedine vrste, čaplju dangubu i malog vranca ovo područje jedino preostalo gnjezdilište u Hrvatskoj.

Izvor:   www.vransko-jezero.hr